Energieneutraal? Dat is toch logisch
Javascript is uitgeschakeld

Energieneutraal? Dat is toch logisch

Geplaatst: 06-10-2016
Energieneutraal? Dat is toch logisch

DEN HAAG - 'Het grote verschil met toen we in 2012 met Kantoor vol Energie van start gingen en nu is dat het niet moet gaan om een energieneutraal kantoor maar om een kwalitatief aantrekkelijk kantoor', aldus Eelco Ouwerkerk, programmamanager Kantoor vol Energie. Hij blikt terug op ruim vier jaar trekken, duwen en sleuren. 'Successen maken het aanjagen van veranderingen natuurlijk het leukst.'

Kantoor vol Energie, gaat aan het einde van dit jaar stoppen. Kantoor vol Energie is onderdeel van Energiesprong, een innovatie- experimentenprogramma wat zich richt op het aanjagen van energieneutrale gebouwrenovaties (wonen, kantoren, zorg en scholen) en wordt in opdracht van het Ministerie van BZK door Platform31 uitgevoerd. 'We hebben in de jaren die achter ons liggen het nodige in beweging gebracht', blikt Ouwerkerk terug. Het begon met wat hij een zwerftocht noemt langs de eigenaren van kantoorgebouwen. 'De gedachte was: die kantoren zijn jullie beleggingen en duurzame kantoren genereren hogere huren, hogere transactiewaarden en zijn meer waard.' Heel erg veel gehoor kreeg het team in die begintijd niet. 'Ten eerste was de financiële crisis nog in alle hevigheid bezig en kon geen enkele eigenaar, belegger of bank zich er iets bij voorstellen dat er stevig geinvesteerd zou worden in renovaties van kantoren. Alleen al omdat veel kantoren onder water stonden en er stevig moest worden afgewaardeerd. Ten tweede was niemand geinteresseerd in energieneutraal. Nog nooit had men de huurder horen zeggen: ‘Ik wil een energieneutraal kantoor’. Dus waarom zouden ze?'

Eindgebruiker

De focus werd verlegd naar de gebruikers. 'De eindgebruiker wil immers goede faciliteiten. Hij wil een goed, aantrekkelijk kantoor. Dat is goed voor de gezondheid van de werknemers en draagt wellicht ook bij aan een beter imago van de organisatie. Energieneutraliteit kan dan een afgeleide van de aanpak zijn. Waar het vooral om ging was dat we ervoor zouden gaan zorgen dat de gebruiker zelf er om gaat vragen. Daarvoor moesten we aan knoppen gaan draaien en gebruikers tools geven om de juiste vraag te stellen.'
Een oproep aan marktpartijen om te werken aan oplossingen om kantoren comfortabel, gezond en energieneutraal te maken leverde 19 consortia op. 'Bij elkaar 75 partijen die na wilden denken over dit vraagstuk. Velen daarvan doen dat trouwens nog steeds.' Uit de verschillende consortia werd het Excellent Expert Team (EET) geformeerd. Dit team ontwikkelde samen met het Kantoor vol Energieteam de ValueCase. 'Wat de ValueCase-methode sterk maakt is dat wanneer een organisatie de drie stappen inspiratie, indicatie en calculatie doorloopt, er een gemeenschappelijke ambitie over de huisvesting ontstaat, die breed gedragen wordt en als uitgangspunt dient voor de vraag aan de markt', legt Ouwerkerk uit.

Aantrekkelijk
Inmiddels is het financieel klimaat ten gunste gekeerd en is kantorenvastgoed weer aantrekkelijk geworden voor investeerders. 'Kantoren die het waard zijn trekken groot kapitaal aan en grote kwalitatieve verbeteringen zijn weer mogelijk. De berichten en daden in de vastgoedsector zijn weer positief en we kunnen stellen dat het sociaal- en economisch tij is gekeerd.' Dat ziet hij ook terug in de belangstelling voor wat Kantoor vol Energie De Nieuwe Norm-renovatie heeft gedoopt. 'Bij een De Nieuwe Norm renovatie draait vooral om een grote, ambitieuze renovatie die meerwaarde levert aan de gebruiker en goed is voor de belegger en banken. Het gaat niet om energiebesparing. Het kantoor is gewoon aan de beurt om te worden gerenoveerd en het is logisch om vanuit strategisch portefeuillebeleid dat in een keer goed te doen. Immers, zo’n grote renovatie doe je maar eens in de dertig jaar.' Overigens moet De Nieuwe Norm in zijn ogen niet worden vergeleken met energiebesparende maatregelen en labelstappen. 'Daar ligt namelijk de focus op energiebesparing, andere installaties, dak- en gevelisolatie en de toepassing van energie opwekkers zoals WKO’s en zonnepanelen. Normaal gesproken worden die maatregelen gecombineerd met de gebruikelijke vervangingsmomenten en vormen ze samen geen integrale verbetering van het kantoor. Wat wel vergelijkbaar is, is dat de optelsom van de kosten van de maatregelen om tot een energielabel A te komen, gelijk is aan de kosten van een stevige renovatie, dus aan de kosten van een De Nieuwe Norm renovatie. De kosten voor De Nieuwe Norm bedragen per saldo niet meer dan een reguliere A-label renovatie en het levert aantoonbaar toegevoegde waarde voor de gebruiker.'

Niet te stoppen
Hij ziet het als winst dat, als het over De Nieuwe Norm gaat, niemand meer struikelt over ‘energieneutraal’. 'Het is inmiddels vanzelfsprekend. Dat los je op gebouwniveau of in samenhang met de omgeving op en het hoort er gewoon bij. De uitdaging zit inmiddels in ‘gezond en arbeidsproductief’. Hierin gaat de heilige graal schuil, omdat iedereen beseft dat hier de winst te behalen is. ' Dat is in zijn ogen dan ook de erfenis die Kantoor vol Energie straks achterlaat. 'We hebben echt lopen duwen, sleuren en trekken maar dat hoort nu eenmaal bij een experimentenprogramma. Als ik nu door mijn oogharen kijk dan zie ik dat eindgebruikers alleen nog maar kantoren willen huren die volgens De Nieuwe Norm gerenoveerd zijn, eigenaren en beleggers spelen daar op in en de energielabels voor kantoren gaan de prullenbak in, omdat de markt stuurt op toegevoegde waarde. Ondertussen is ook het Rijksvastgoedbedrijf - niet meer te stoppen en brengt zij het vastgoedbezit van de Overheid in de komende jaren naar De Nieuwe Norm. Kortom: we hebben met elkaar een beweging in gang gezet die niet meer te stoppen is.'

Overig bouwtechnieknieuws

 

Onze partners

  • TECE Nederland
  • Hakron
  • Halfen
  • Carlisle Construction Materials
  • Kawneer
  • Heembeton
  • Therminon
Sluit deze advertentie