Norm voor rookgasafvoer ter commentaar gepubliceerd
Javascript is uitgeschakeld

Norm voor rookgasafvoer ter commentaar gepubliceerd

Geplaatst: 17-10-2018
Norm voor rookgasafvoer ter commentaar gepubliceerd

De norm voor gebouwgebonden rookgasafvoersystemen, NEN 2757-1, is voor commentaar gepubliceerd. De norm wordt aangewezen door het Bouwbesluit 2012. De commentaartermijn is tot 1 februari 2019.

NEN 2757-1 betreft gebouwgebonden systemen met een belasting tot 130 kW. Het Bouwbesluit 2012 stelt de eisen en verwijst voor de bepalingsmethoden naar deze norm. Voor grotere installaties bestaat NEN 2757-2. Daarvoor is ook een herziening in voorbereiding.

Wijzigingen
De wijzigingen in NEN 2757-1 ten opzichte van de versie van 2011 zijn met name:

• Onderwerp en toepassingsgebied (hoofdstuk 1) zijn herschreven en aangevuld met een tabel om meer duidelijkheid te verschaffen.
• De bepalingsmethode in 5.3, voor de richting van de stroming in voorzieningen voor de afvoer van rookgas voor mechanische afvoer via een ventilator buiten het toestel, is sterk ingekort met een verwijzing naar hoofdstuk 7.
• Het begrip hinder is in hoofdstuk 6 nader uitgewerkt en de toegelaten plaats voor een uitmonding is duidelijker geregeld. Hoofdstuk 7, met de omvangrijke bepalingsmethoden voor de capaciteit, is sterk ingekort door verwijzing naar de relevante Europese normen.
• Hoofdstuk 8, met de berekeningsmethode voor de verdunningsfactor, is aangepast door de figuren voor de verschillende situaties direct bij de beschrijvingen daarvan te plaatsen in plaats van in een grote tabel.
• De bijlagen C, D en E zijn vervallen.

Naast deze norm en enkele andere normen die van belang zijn voor gasinstallaties, bestaat er de bekende NPR 3378 serie ‘Praktijkrichtlijn Gasinstallaties’. Deze normen en delen van de NPR maken deel uit van de webtool 'Werken-met-NPR-3378'. Een aantal delen uit deze NPR 3378-serie geven toelichting en voorbeelden voor rookgasafvoersystemen voor gasgestookte installaties. Voor toelichting op installaties voor andere brandstoffen is een aparte praktijkrichtlijn in voorbereiding.

Commentaar indienen en meer informatie
Belanghebbenden kunnen tot 1 februari 2019 via normontwerpen.nen.nl commentaar indienen op het ontwerp van NEN 2757-1. Op deze website is het voor iedereen mogelijk de normontwerpen in te zien en elektronisch commentaar in te dienen. Voor meer inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Arie de Jong, consultant Bouw & Installatie, telefoon 015 2690 162 of e-mail: bi@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen
Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Installaties voor verbrandingstoestellen’ houdt zich bezig met normalisatie op het gebied van; brandstofleidingen (in gebouwen), opstelplaatsen van verbrandingstoestellen, stookruimten, verbrandingsluchttoevoer en rookgasafvoer en industriële verbrandingsinstallaties, gerelateerd aan o.a. de bouwregelgeving. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar bi@nen.nl.

Overig bouwtechnieknieuws

 

Onze partners

  • MBS Groep
  • Unilin Insulation
  • Alsecco
  • FOAMGLAS isolatie
  • Recticel Insulation
  • Sapa Building System
  • Renson
Sluit deze advertentie